FunSpot Lipno

Water Park Bezdrev

K vodním radovánkám jsme pro Vás připravily zábavný Vodní park se spoustou nafukovacích vodních atrakcí.

Video Water Parku

Shlédněte video Water Parku.

 

Navštěvní řád vodních atrakcí

- návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky
- zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k:

  • dodržování tohoto Návštěvního řádu
  • dodržování návštěvní doby
  • a je povinen dbát pokynů řádně označených zaměstnanců kempu

Na vodních atrakcích je přísně ZAKÁZÁNO:

  • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků
  • skákat z atrakcí, vzájemně se potápět, podplavávat atrakce, srážet a házet druhé do vody
  • vnášet na atrakce skleněné, kovové a jakékoli jiné předměty (sponky, náramky, řetízky, kovové ozdoby), které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, a ohrozit tak bezpečnost ostatních návštěvníků nebo poškodit atrakce
  • vstupovat na vodní atrakce pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek